ההבדל בין פנסיה לביטוח מנהלים

ההבדל בין פנסיה לביטוח מנהלים

החוק בישראל מחייב הן את השכירים והן את העצמאים להפריש חלק מהכנסותיהם בהווה לטובת הבטחת העתיד, ובפרט לשנים שלאחר גיל הפרישה מהעבודה (פרק זמן שבעידן הנוכחי עשוי להיות ארוך). במסגרת החובה ליצור חיסכון שישמש אותנו בעתיד, יש גם חופש בחירה משמעותי – והחלטה אחת שעל כל מבוטח לקבל היא האם הוא מפקיד את הכספים הנ"ל בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים.

המהות של שני המוצרים הפנסיוניים הנ"ל זהה, אבל מבחינת הפרטים ישנם הבדלים בלתי מבוטלים וכדאי כמובן להיות מודעים אליהם. הבדל מהותי אחד הוא מידת הסיכון: בביטוחי המנהלים התשואה שיניב הכסף הנחסך, ושיש לה באופן טבעי חלק משמעותי בהבטחת העתיד הפיננסי הנוח ביותר, תלויה אך ורק בביצועיה של חברת הביטוח שממנה רכשתם את ביטוח המנהלים, ואילו בקרנות הפנסיה 30% מהסכום הוא בתשואה קבועה ורק 70% תלויים בביצועי המוסד הפיננסי שמפעיל את הקרן. בהתאם, בדרך כלל לביטוחי מנהלים יש פוטנציאל לתשואות גבוהות יותר אבל גם רמת סיכון גבוהה יותר.

עוד הבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים הוא דמי הניהול – שכמעט תמיד גבוהים יותר בביטוחי המנהלים. החלטה נוספת שיש לקבל, בין אם בחרתם בביטוח מנהלים ובין אם בקרן פנסיה, היא האם להוסיף לחיסכון גם רכיב ביטוח – ובפרט ביטוח חיים ו/או ביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח חיים מבטיח כי במקרה שבו המבוטח הולך לעולמו בגיל צעיר יחסית, המוטבים שאותם הוא בוחר יקבלו במקומו את הסכומים שחסך, ואילו ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח הכנסה שוטפת במקרים שבהם המבוטח מאבד את יכולתו להתפרנס לפני ההגעה לגיל הפרישה מעבודה.

בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח פנסיוני מומלץ ומנוסה – הסוכנים של check bit יתאימו עבורכם את התוכנית האופטימלית על סמך הצרכים הספציפיים שלכם וההעדפות האישיות המשמעותיות מבחינתכם.

(Edit)

דילוג לתוכן