משיכת כספי פנסיה לפני הזמן

חיסכון פנסיוני הוא צעד חשוב ואפילו קריטי להבטחת עתיד כלכלי סביר גם כשלא נוכל יותר לפרנס את עצמנו מעבודה שוטפת. בהתאם חוקקו חוקים שמחייבים עצמאים להפריש מדי חודש סכום כסף מסוים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, וגם לכל שכיר בארץ ישנו חיסכון פנסיוני (שההפרשות אליו מחולקות בינו לבין המעסיק). החוק גם מבקש למנוע מצב שבו נמשכים כספי הפנסיה בטרם עת, כלומר לפני שהמבוטח מגיע לגיל הפרישה מהעבודה (62 אצל נשים, 67 אצל גברים). יחד עם זאת ישנם מצבים שבהם כן ניתן למשוך סכומים מסוימים – ומבלי לשלם מס גבוה על המשיכה (המנגנון העיקרי שדרכו החוק מונע משיכה של כספים בגיל צעיר היא מיסוי). ביטוח פנסיה מקיף שיאפשר לכם להרגיש בטוחים בכל שלב ויעמיד לרשותכם צוות מקצועי שידאג לכם בכל שלב.

הכספים המופקדים לפנסיה כוללים 2 רכיבים – פיצויים ותגמולים. בהתאם גם משיכת כספי פנסיה לפני הזמן אפשרית בשני מסלולים: את כספי הפיצויים ניתן לקבל גם לפני גיל הפרישה, ומבלי לשלם מס, וזאת עד לרף מסוים שקבוע בחוק – בדרך כלל מדובר על מכפלת השכר החודשי במספר שנות העבודה, וישנם גם מצבים שבהם תוכלו למשוך עד 12,000 ש"ח לכל שנת עבודה.

את רכיב התגמולים, שהוא זה שנועד להבטיח רווחה כלכלית גם בגיל מבוגר, ניתן למשוך ב-4 מקרים:

* אם המבוטח הופך נכה ונקבעת לו נכות בשיעור 75% ומעלה (נכות קבועה). גם כשבן משפחה הופך לנכה בתנאים הנ"ל ניתן למשוך כספי פנסיה לפני הזמן.

* אם המבוטח נפטר. במקרה זה מקבלים בני משפחתו קצבת שאירים חודשית בהתאם למסלול שאותו בחר המבוטח בקרן הפנסיה, ועל-פי הכללים הקבועים בחוק (ישנם שיעורי קצבאות שונים לבן/בת הזוג ולילדים, ושיקולים נוספים – אבל ככלל בני המשפחה הקרובה זוכים לקצבה חודשית קבועה).

* כשנוצר צורך בכסף לטובת הוצאה רפואית משמעותית (לא כולל טיפול בשיניים) – של המבוטח או של קרוב משפחה שלו.

* כשלמבוטח ביחד עם בן/בת הזוג אין הכנסה מספקת (מתחת לשכר המינימום).

על-מנת לפעול באופן מושכל, ובמקרים שבהם נדרשת עזרה בתכנון תיק פנסיוני, מומלץ לפנות לאנשי מקצוע בתחום – סוכני הביטוח של check bit הם בעלי ניסיון רב גם בתחום הפנסיות וקצבאות השאירים, ויכולים לעזור גם לכם למצות את זכויותיכם ולהבטיח את מלוא האינטרסים שלכם הן בהווה והן בעתיד. בגבהים תמצאו סוכן ביטוח פנסיוני עצמאי אשר יוכל לעזור לכם ולבדוק את המצב שלכם.

שתף מאמר
דילוג לתוכן